Paska 2019 – Alahady 21 Aprily 2019

Natao ny 21 avr 2019, Pasitera: Atoa RAKOTONDRASOA Harijaona
2 Tant 35, 2 – 9 ;   Lioka 24, 1 – 12   ;  1 Korintina 5, 6 – 8 2 Tant 35,  2 – 9 no raisina handraisana hafatra ho antsika amin’ity Paska 2019. Fotoana ahatsiarovantsika ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty, resiny ny fahafatesana, velona mandrakizay Izy, vitany ny
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alahady 15 Mey 2016

Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Joela 3, 1 – 5  ;  Jaona 15, 26 – 27  ;  Asa 2, 14 – 21 Jaona 15, 26 – 27 no teny raisina andraisana hafatra ho antsika amin`ity andro Pentekosta ahatsiarovana ny nanomezan`ny Tompo ny Fanahy Masina ho an`ny mpianatra fahizay. Andro Pentekosta maneho fa manatanteraka ny
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alakamisy 05 Mey 2016

Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
ANDRO NIAKARANA Salamo 47 , 1 – 9  ;  Lioka 24 , 44 – 53  ;  Kolosiana , 1 – 4 Kolosiana 3, 1 – 4 no teny andraisana hafatra ho antsika amin`izao ANDRO NIAKARANA izao. Tsara ny manamarika fa anisan`ny Fety Kristiana izay tena manandanja tokoa ny fahatsiaroavana ny
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alahady 01 Mey 2016

Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Genesisy 1, 1- 5   ;  Matio 10, 16 – 20   ;  1 Korintiana 12, 1 – 6 Miditra ao anatin`ny Volana Mey 2016 isika, volana Mey izay hibanjinantsika FJKM ny lohahevitra hoe : « Miasa amin`ny Fanahiny ny Tompo« . Ndeha ary hodinihintsika amin`ireo Teny voalahatra ho
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alahady 17 Aprily 2016

Natao ny 19 avr 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Deoteronomia 3, 1 – 7   ;   Lioka 18, 35 – 43  ;  Romana 8, 31 – 39 Lioka 18, 35 – 43 no Tenin`Andriamanitra andraisana hafatra ho antsika amin`ity Alahady fahatelo amin`ny volana Aprily ity. Volana Aprily izay mbola handinihintsika ny loha-hevitra hoe : MAMPANDRESY NY
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alahady 03 Aprily 2016

Natao ny 07 avr 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Eksodosy 12, 29 – 36 ; Marka 16, 9 – 18  ;  1 Korintiana 15, 54 – 58 Amin`ity volana Aprily ity no hibanjinantsika FJKM ny loha-hevitra hoe : MAMPANDRESY NY MINO NY ASAN`NY TOMPO. Vao avy niatrika ny Paska isika tamin`ny herin`ny androany, nahatsiaro ny nandresen`i Jesoa
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alahady 27 Martsa 2016

Natao ny 30 mar 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Eksodosy 14, 23 – 31  ;  Marka 16, 1 – 8  ;  Efesiana 5, 1 – 2 Mamarana ity volana Martsa ity isika, volana Martsa izany nandinihitsika FJKM ny loha-hevitra hoe : MIKENDRY NY FAMONJENA ASAN`NY TOMPO. Amin`ity Paska, ahatsiarovantsika ny nitsanganan`i Jesoa Kristy tamin`ny
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alahady 20 Martsa 2016

Natao ny 25 mar 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Toriteny Alahady 20 Martsa 2016 Zefania 3, 14 – 20   ;   Marka 11, 1 – 11  ;  1 Petera 3, 18 – 22 Zefania 3, 14 – 20 no raisina handraisana hafatra ho antsika amin ity Alahadin`ny sampandrofia ity. Fotoana ahatsiaroavana ny niakaran`i Jesoa Kristy tao Jerosalema.
Vakio ny tohiny →

Toriteny Alahady 13 Martsa 2016

Natao ny 25 mar 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Deot 33, 26 – 29 Loi 6, 6 – 11 2 Pet 2, 4 – 10 Mikendry famonjena ny asan’ny Tompo Ny Tenin Andriamanitra voalahatra ho antsika  amin ity Alahady faharoa amin ny volana Martsa ity dia teny maneho ny maha Izy Azy an Andriamanitra. Andriamanitra miasa ny Andriamanitra
Vakio ny tohiny →