Toriteny Alakamisy 24 Martsa 2016

Natao ny 25 mar 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alatsinainy 21 Martsa 2016

Natao ny 25 mar 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 20 Martsa 2016 (Hariva)

Natao ny 25 mar 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 14 Jona 2015

Natao ny 16 juin 2015, Pasitera: RAKOTOMIARANJATO Iraka Mahefasoa

Toriteny Talata 19 May 2015

Natao ny 29 mai 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alatsinainy 18 May 2015

Natao ny 29 mai 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 26 aprily 2015 – Fidirana 1

Natao ny 27 avr 2015, Pasitera: Neny RAHARINJAKA Mihanta

Toriteny Talata 31 Martsa 2015

Natao ny 01 avr 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alatsinainy 30 Martsa 2015

Natao ny 01 avr 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
12