Mamonjy amin’ny fahotana ny Tompo

Natao ny 09 Mar 2014, Pasitera: Rakotondrasoa Harijaona

Izay mamonjy ny ainy no hamery azy; ary izay mamery ainy noho ny amiko dia hahazo azy.

Mat 10/39