Tenin’ny Mpitandrina

Ry havana malala, Ampitomboin’Andriamanitra amintsika mandrakariva anie ny Fiadanan’i Jesoa Kristy Tompontsika Miarahaba antsika rehetra izay mitsidika ity tranokalam-pifandraisantsika FJKM Ankadindramamy Fahazavana ity. Efa naseho hitantsika eto ny fandaharam-potoana...
Vakio ny tohiny →

Fanentanana

Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitondrany sy fitantanany ny fiainantsika, ny fiainan’ny Fiangonana. Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetik’asa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny . Teo ny asan’ny Fiangonana, ny...
Vakio ny tohiny →

Teny fiarahabana sy firariantsoa

Amin’ny fifaliana no iarahabana antsika zanaky ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana nahatratra izao taona vaovao 2015 izao. Ny  fitahiana avy amin’ny Tompo anie ho amintsika rehetra. Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany....
Vakio ny tohiny →

Fananganana Trano Fiangonana trano vato

Mankalaza an’Andriamanitra isika noho ny faha-150-taonan’ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana. Tsangam-baton’izao Jobily faha-150-taona izao ny fananganana ny Trano Fiangonana ho Trano vato. Aiza ho aiza isika ankehitriny eo amin’ny fananganana ny Trano Fiangonana vaovao amin’izao...
Vakio ny tohiny →
Fiangonana Trano vato vaovao

Fampaherezana

Asa lehibe no apetraky ny Tompo hotanterahintsika amin’izao fananganana ho Trano vato ny Trano fiangonana eto amin’ny F J K M Ankadindramamy Fahazavana izao noho izany : 1. Finoana : Tarihina isika hanana finoana miorina ao amin’Ilay Andriamanitra Tompon’ny asa. Aza manahy,...
Vakio ny tohiny →