Fananganana Trano Fiangonana trano vato

Mankalaza an’Andriamanitra isika noho ny faha-150-taonan’ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana. Tsangam-baton’izao Jobily faha-150-taona izao ny fananganana ny Trano Fiangonana ho Trano vato. Aiza ho aiza isika ankehitriny eo amin’ny fananganana ny Trano Fiangonana vaovao amin’izao...
Vakio ny tohiny →
Fiangonana Trano vato vaovao

Fampaherezana

Asa lehibe no apetraky ny Tompo hotanterahintsika amin’izao fananganana ho Trano vato ny Trano fiangonana eto amin’ny F J K M Ankadindramamy Fahazavana izao noho izany : 1. Finoana : Tarihina isika hanana finoana miorina ao amin’Ilay Andriamanitra Tompon’ny asa. Aza manahy,...
Vakio ny tohiny →