Fampianarana farany :
- Natao ny 05 jan 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Firariantsoa

Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany
Vakio ny tohiny

Fanentanana mikasika ny asa

Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetikasa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny.
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny
Fotoana manaraka :

Fandaharam-potoana manaraka

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny Alahady 04 janoary 2015

Natao ny 05 jan 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 30 novambra 2014

Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 23 novambra 2014

Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 16 novambra 2014

Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.