Fampianarana farany :
- Natao ny 16 juin 2015, Pasitera: RAKOTOMIARANJATO Iraka Mahefasoa

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Firariantsoa

Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany
Vakio ny tohiny

Fanentanana mikasika ny asa

Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetikasa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny.
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny
Fotoana manaraka :

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny Alahady 14 Jona 2015

Natao ny 16 juin 2015, Pasitera: RAKOTOMIARANJATO Iraka Mahefasoa

Toriteny Alahady 07 Jona 2015

Natao ny 08 juin 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 31 May 2015

Natao ny 05 juin 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 24 May 2015

Natao ny 29 mai 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.