Fampianarana farany :
- Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Firariantsoa

Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany
Vakio ny tohiny

Fanentanana mikasika ny asa

Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetikasa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny.
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny

Fandaharam-potoana manaraka

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny Alahady 15 Mey 2016

Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alakamisy 05 Mey 2016

Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 01 Mey 2016

Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 17 Aprily 2016

Natao ny 19 avr 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.