Fampianarana farany :
- Natao ny 24 juil 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Firariantsoa

Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany
Vakio ny tohiny

Fanentanana mikasika ny asa

Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetikasa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny.
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny
Fotoana manaraka :

Fandaharam-potoana manaraka

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny alahady 19 jolay 2015

Natao ny 24 juil 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny alahady 12 jolay 2015

Natao ny 24 juil 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 05 jolay 2015

Natao ny 24 juil 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 14 Jona 2015

Natao ny 16 juin 2015, Pasitera: RAKOTOMIARANJATO Iraka Mahefasoa