• Mahazo antoka ny famonjena ny mino

    Lohahevitra mandritra ity volana desambra volana faran'ity taona 2014 ity.
  • Tsangambato jobily faha-150 taona

    Mitohy hatrany ny asa fananganana ny trano fiangonana vaovao. Samia mitondra am-bavaka sy manohana ny asa.
Fampianarana farany :
- Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Fampaherezana

Asa lehibe no apetraky ny Tompo hotanterahintsika amin'izao fananganana ho Trano vato ny Trano fiangonana eto amin'ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana.
Vakio ny tohiny

Fananganana trano fiangonana

Aiza ho aiza isika ankehitriny eo amin'ny fananganana ny Trano Fiangonana vaovao amin'izao 2014 izao . Roa taona taorian'ny nanombohana ny fankalazana
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny

Fandaharam-potoana manaraka

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny Alahady 30 novambra 2014

Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 23 novambra 2014

Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 16 novambra 2014

Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 9 novambra 2014

Natao ny 16 déc 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.