Fampianarana farany :
- Natao ny 15 avr 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Firariantsoa

Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany
Vakio ny tohiny

Fanentanana mikasika ny asa

Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetikasa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny.
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny
Fotoana manaraka :

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny Alahady 05 Aprily 2015

Natao ny 15 avr 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Zoma 03 Aprily 2015

Natao ny 15 avr 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alakamisy 02 Aprily 2015

Natao ny 15 avr 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Talata 31 Martsa 2015

Natao ny 01 avr 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.