Fampianarana farany :
- Natao ny 09 oct 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Firariantsoa

Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany
Vakio ny tohiny

Fanentanana mikasika ny asa

Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetikasa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny.
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny

Fandaharam-potoana manaraka

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny Alahady 04 oktobra 2015

Natao ny 09 oct 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 02 Aogositra 2015

Natao ny 06 août 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny Alahady 26 jolay 2015

Natao ny 30 juil 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.

Toriteny alahady 19 jolay 2015

Natao ny 24 juil 2015, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.