Fampianarana farany :
- Natao ny 28 avr 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara

Fiainam-piangonana

Fiangonana Trano vato vaovao

Fampaherezana

Asa lehibe no apetraky ny Tompo hotanterahintsika amin'izao fananganana ho Trano vato ny Trano fiangonana eto amin'ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana.
Vakio ny tohiny

Fananganana trano fiangonana

Aiza ho aiza isika ankehitriny eo amin'ny fananganana ny Trano Fiangonana vaovao amin'izao 2014 izao . Roa taona taorian'ny nanombohana ny fankalazana
Vakio ny tohiny

Hafatry ny fiangonana

Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao site web izao www.fjkm-ankadindramamyfahazavana.org
Vakio ny tohiny

Fandaharam-potoana manaraka

Ny Mpitandrina

Toriteny farany

Toriteny Zoma 18 Aprily 2014

Natao ny 28 avr 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara

Toriteny Alahady 27 Aprily 2014

Natao ny 28 avr 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara

Toriteny Alakamisy 17 Aprily 2014

Natao ny 24 avr 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara